Esiopetus

Esiopetus, mitä se on meillä?

Toiminnan pohjana ovat valtakunnalliset esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, Oulun kaupungin esiopetussuunnitelma sekä päiväkotimme oma esiopetussuunnitelma. Lisää tietoa esiopetuksesta ja sen sisällöstä löytyy Oulun kaupungin nettisivuilta.

Eskarissa luomme innostavan ja turvallisen oppimisympäristön, jossa lapsen uteliaisuus herää tutkimaan ja oppimaan uutta. Lapset oppivat esiopetuksessa leikkien, liikkuen, tutkien, työtehtäviä tehden, itseään ilmaisten sekä taiteisiin perustuvassa toiminnassa. Tavoitteena on, että uusien tietojen ja taitojen oppiminen herättää lapsissa halun oppia lisää ja lapsi tunnistaa omia vahvuuksiaan!

Meillä esiopetus on kokonaisvaltaista toimintaa. Esiopetusryhmissä on tärkeää yhteisöllisyys ja kaverit. Esiopetusta suunniteltaessa jätetään tilaa lapsilta tuleville ajatuksille ja toiveille, pysähdytään lapsilta tulleiden ideoiden äärelle. Yhdessä iloitaan onnistumisista ja kannustetaan toisia sekä selvitään epäonnistumisista lannistumatta. Esiopetuksessa toimitaan pienryhmissä, ulkoillaan säällä kuin säällä dokumentoidaan oppimisen kokemuksia ja juhlitaan saavutuksia.

Eskarissa tehdään yhteistyötä lähikoulun kanssa, jolloin kouluympäristö tulee tutuksi ja kouluun siirtyminen helpottuu. Teemme myös yhteistyötä Runokerän ja Satusiiven eskareiden kesken.

Esiopetuksen lähtökohta on, että siihen osallistutaan säännöllisesti ja se opettaa hyödyllisiä arjen taitoja. Meillä eskarit harjoittelevat yrittäjyystaitoja ja vaikuttamista. Heillä on ryhmän oma pankkikortti ja he osallistuvat kuukausittain lastenkokouksiin. Ennen esiopetuksen alkua järjestetään tutustumispäivä ja esiopetuksen päättää jo tutuksi tullut ”Yhdessä ekalle”-leiri, johon osallistuu sekä Satusiiven että Runokerän eskarit. Näin eskarit pääsevät näkemään vielä toisensa kesäloman jälkeen yhteisen toiminnan parissa.