Tutustu meihin

Satujen siivin kohti maailmaa, sen auringonpaisteeseen,
tuuliin ja tuiskuihin!

Päiväkotimme tarjoaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta 0-6-vuotiaille lapsille. Tavoitteemme on auttaa jokaista lasta kasvattamaan omat siipensä ja juurensa juuri hänelle sopivalla tavalla. Haluamme tarjota lapselle kiireettömän, iloisen ja hyvän arkipäivän, jonka aikana hänellä on mahdollisuus oppia itse tehden ja tutkien.

Päiväkodissamme on kuusi ryhmää

Satulinnut: 0-2 -vuotiaat

Tuulenpesä: 0-2 -vuotiaat

Tähtituuli: 2-4 -vuotiaat

Runoniitty: 2-4 -vuotiaat

Taikapolku: 4-5 -vuotiaat

Esikoulu Taikasiipi: 6 -vuotiaat

Satusiivessä työskentelee varhaiskasvatuslain mukaisen kelpoisuuden omaavia varhaiskasvatuksen opettajia ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, sekä vaihteleva määrä harjoittelijoita ja opiskelijoita. Ruokahuollostamme vastaa moniosaaja ja siivouksesta palveluntuottaja.

Alueen varhaiserityisopettaja käy säännöllisesti Satusiivessä.

Talomme vanhempaintoimikunnan toiminta käynnistetään uudelleen kevään 2023 aikana. Vanhempaintoimikunnan tehtävänä on päiväkodin toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin osallistuminen.

Päiväkoti Satusiiven arjen toiminnasta vastaa päiväkodin johtaja ja varhaiskasvatuksen opettaja Johanna Tukia.

Päiväkoti Satusiiven sekä Kirkkokankaalla toimivan päiväkoti Runokerän yrittäjänä ja toimitusjohtajana toimii Marita Korva.

”Olen toiminut yli kaksikymmentä vuotta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen esimies- ja kehittämistehtävissä. Minulle on tärkeää tehdä jokaiselle lapselle tästä päivästä se hyvä päivä. Lapsen hyvä päivä rakentuu yhteistyöstä perheiden kanssa ja hyvinvoivasta työyhteisöstä. Kaikki kysymykset ja ajatukset ovat tärkeitä, otathan yhteyttä!”

terveisin Marita p. 040 455 8244

Meille tärkeää

Tavoitteemme on auttaa jokaista lasta kasvattamaan omat siipensä ja juurensa juuri hänelle sopivalla tavalla. Haluamme tarjota lapselle kiireettömän, iloisen ja hyvän arkipäivän, jonka aikana hänellä on mahdollisuus oppia itse tehden ja tutkien.

Toimintamme kulmakivinä ovat pienryhmätoiminta ja aktiivinen kasvatusyhteistyö perheiden kanssa. Painotamme lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta ja lapsen aitoa kohtaamista. Tärkeää lapselle on arkitoimiemme ja asioiden kuvittaminen (kuvien käyttö). Toimintaamme kuuluu kiireetön leikki ja projektiluontoinen maailman ja ympäristön tutkiminen.  Arkeemme kuuluu aktiivinen liikkuminen ja lähiluonnon hyödyntäminen. Kuukausittaisissa lastenkokouksissa lapset saavat itse osallistua päiväkodin arjen suunnitteluun ja toteutukseen. Satusiiven arjessa lapsille annetaan eri kielten suihkutusta laulujen, lorujen ja satujen kautta.

Tutustu varhaiskasvatus­suunnitelmaamme

Työntekijöiden kokemuksia Satusiivestä

Lasten kokemuksia Satusiivestä

Vanhempien kokemuksia Satusiivestä