Päiväkotimme tarjoaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta 0-6- vuotiaille lapsille. Muodostamme ryhmät perheiden toivomuksiin perustuen, kuitenkin niin, että alle 3- vuotiaiden ryhmässä on noin kahdeksan lasta, sisarusryhmässä (0-6 vuotta) noin 13 lasta ja yli 3- vuotiaiden sekä esiopetusryhmässä noin 16 lasta.

Päiväkodissamme on kuusi ryhmää:

Satulinnut: 0-2 -vuotiaat

Tuulenpesä: 0-2 -vuotiaat

Tähtituuli: 2-4 -vuotiaat

Runoniitty: 2-4 -vuotiaat

Taikapolku: 4-5 -vuotiaat

Esikoulu Taikasiipi: 5-6 -vuotiaat

Satusiivessä työskentelee varhaiskasvatuslain mukaisen pätevyyden omaavia varhaiskasvatuksen opettajia ja lastenhoitajia. Päiväkodissamme on viisi varhaiskasvatuksen opettajaa, yksitoista lastenhoitajaa, yksi päiväkotiapulainen ja lisäksi vaihteleva määrä harjoittelijoita ja opiskelijoita.
Ruokahuollosta vastaa moniosaaja ja siivouksesta palveluntuottaja.

Alueen varhaiserityisopettaja käy säännöllisesti Satusiivessä.

Talossamme toimii aktiivinen vanhempaintoimikunta. Vanhempaintoimikunta osallistuu päiväkodin toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.

Päiväkoti Satusiiven arjen toiminnasta vastaa päiväkodin johtaja ja varhaiskasvatuksen opettaja Marjo Teräs.

Päiväkoti Satusiiven sekä Kirkkokankaalla toimivan päiväkoti Runokerän yrittäjänä ja toimitusjohtajana toimii varhaiskasvatuksen opettaja Marita Korva.

”Olen toiminut yli kaksikymmentä vuotta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen esimies- ja kehittämistehtävissä.  Minulle on tärkeää tehdä jokaiselle lapselle tästä päivästä se hyvä päivä. Lapsen hyvä päivä rakentuu yhteistyöstä perheiden kanssa ja hyvinvoivasta työyhteisöstä. Kaikki kysymykset ja ajatukset ovat tärkeitä, otathan yhteyttä!”

terveisin Marita p. 040 455 8244